film streaming complet

streaming HD

Ons leven

Geschiedenis
Ontsproten aan de wortels van cîteaux, via het Waalse Chimay in het Brabantse neergestreken en verder uitgezaaid.

Gemeenschap
Samen geroepen rond Christus met en door elkaar te groeien in menswording, in liefde.

In beweging
Zoekend om de dynamiek van de Geest in deze tijd op het spoor te komen en te volgend

De versnelde verandering van de samenleving roepen heel de kerk op tot bezinning. Ook wij worden aangespoord tot samen-zoeken naar de kern van het Cisterciënser leven, naar vernieuwing van geest en hart. Deze vernieuwing roept op tot inkeer, tot intensiteit van leven. Het is een oproep om te putten aan de Bron zelf en de Geest op het spoor te komen die ons omvormen wil en leiden naar voller leven. Dit, in het dagelijkse leven met elkaar en in de ontmoeting met allen die komen en gaan, in verbondenheid met de Kerk en heel de mensheid.

Traditie
Het oorspronkelijk leven wordt doorgegeven in de tijd.

Charisma
Het God-zoeken in gebed, lezing en arbeid beleven we in een evenwicht van eenzaamheid en gemeenzaamheid.

Ingroeien in de gemeenschap
Wat iemand beweegt om toe te treden en zich blijvend te geven in de gemeenschap

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes