film streaming complet

streaming HD

Ingroeien in de gemeenschap

Roeping

Roeping tot ons leven ontvang je in het diepst van je hart. Soms herken je die aantrekking Gods heel intuïtief en helder, maar soms ook niet en worstelt iemand jarenlang om tot onderscheid te komen. Bezoeken aan het gastenhuis en gesprekken met de novicenmeesteres helpen je om te onderscheiden: roept God jou tot het Cisterciënzer leven?

Jezus keerde zich om en toen Hij zag dat zij Hem volgden, vroeg Hij hun: “Wat verlangt gij?” Ze zeiden tot Hem: “Rabbi” – vertaald betekent dit: Meester – “waar verblijft ge?” Hij zei hun: “Gaat mee om het te zien” joh 1:38-39

Wat is roeping?

Roeping tot het religieuze leven is een verlangen om je leven onzelfzuchtig helemaal aan God te wijden. Dit onweerstaanbare verlangen wordt je door God gegeven, Hij legt het in je hart, Hij roept je. Het is een innerlijke zekerheid, een uitnodiging waarop je in vrijheid en uit liefde een antwoord geeft. Gods roepstem beantwoorden, is je overgeven aan Zijn wil. En die komt niet altijd overeen met jouw eigen wil.

Wat is roeping niet?

Roeping is geen beroeps- of levenskeuze. Het initiatief ligt altijd bij God. Het leven binnen de muren van het klooster is geen vlucht uit de wereld: wij maken immers ook deel uit van die wereld. Het is geen zinloos leven: in het verborgene stellen we God tegenwoordig en dragen we de wereld in gebed. Roeping is geen manier om verantwoordelijkheden uit de weg te gaan. Ook in het klooster ben je zelf verantwoordelijk voor je eigen leven.

Heb je vragen, wil je kennismaken of wil je eens spreken met een zuster over roeping tot het religieuze leven? Neem dan contact op met onze novicenmeesteres zr. Pascale, via novicenmeesteres@koningsoord.org.

Zuster worden

Aan een intrede en definitieve verbinding met onze gemeenschap gaat een hele periode van kennismaking en toetsen van de roeping vooraf.

Zie toe of ze waarlijk God zoekt (St.Benedictus)

Bezoeken

Kennismaken met ons leven begint met bezoeken aan het gastenhuis. Je komt af en toe voor een weekend of voor een paar dagen. Je ervaart de stilte, je woont het officie (het getijdengebed in de kerk) bij, je spreekt met de novicenmeesteres en je ervaart wat een verblijf in het klooster met je doet.

Meeleven

Een volgende stap in het proces van onderscheiding van je roeping kan zijn om voor korte of langere tijd met ons mee te leven. Je ervaart het monastieke leven binnen het slot. Je spreekt regelmatig met de novicenmeesteres. Meeleven is geheel vrijblijvend, je bent tot niets verplicht.

Wil je meer weten over meeleven in onze gemeenschap? Neem dan contact op met onze novicenmeesteres zr. Pascale, via novicenmeesteres@koningsoord.org.

Intreden

Als we het er samen over eens zijn dat het Cisterciënzer leven in Koningoord jouw roeping zou kunnen zijn, dan kun je vragen om te mogen intreden. Word je aanvaard, dan stellen we de datum van intrede vast.

Zijn er voorwaarden?

Om religieuze te worden, hoef je niet heilig te zijn, of heel vroom. Er is geen speciale opleiding vereist. Wel is het belangrijk dat je emotioneel volwassen bent, en in geestelijke en lichamelijke gezondheid verkeert. Je bent Rooms-Katholiek (of je verlangt om dat te worden). Je bent ongehuwd en ook niet anderszins (financieel) gebonden. Je houdt van het gebed en de liturgie. Je wilt je religieuze leven gestalte geven in een gemeenschap van zusters. Het belangrijkst is dat je God wilt zoeken in de stilte en de eenzaamheid.

Doel van de monastieke weg is een groeiende omvorming van de persoon

tot gelijkenis met Christus door de werking van Gods Geest. (Ratio Institutionis)

Postulaat

Met de intrede begint een nieuwe fase, die van het postulaat. Dit is een periode van oriëntatie. Je leeft mee met de gemeenschap en leert ons leven beter kennen. Je ervaart of je het intensieve leven in een gesloten gemeenschap en de strikte dagorde aankunt. Het postulaat duurt minimaal zes maanden en maximaal een jaar.

Noviciaat

Als het postulaat naar tevredenheid is doorlopen, wordt er een datum vastgesteld voor de inkleding. Je ontvangt dan het habijt van de Orde, maar legt nog geen geloften af. Er begint een nieuwe fase: die van het noviciaat. In deze fase begint de vorming in het monastieke leven, onder begeleiding van de novicenmeesteres. Als novice leef je nog niet helemaal in de gemeenschap. Je hebt geen eigen verantwoordelijkheden. Het noviciaat duurt minimaal twee en maximaal tweeënhalf jaar.

Tijdelijke professie

Als het noviciaat ten einde loopt, mag je vragen om tot de gemeenschap te worden toegelaten. De gemeenschap zal hierover stemmen. Als je wordt toegelaten, leg je de tijdelijke geloften af. Dit zijn de geloften van stabiliteit, gehoorzaamheid en monastiek levensgedrag. Deze fase van een groter engagement met de gemeenschap duurt minimaal drie jaar. Als tijdelijk geprofeste ontvang je verdere vorming in het monastieke leven.

Plechtige professie

Na minimaal drie jaar of maximaal zes jaar tijdelijke professie en ingroei in de gemeenschap mag je vragen om je definitief te mogen engageren met de communiteit. De gemeenschap zal opnieuw stemmen. Word je toegelaten, dan leg je dezelfde geloften af als voor de tijdelijke professie, maar nu voor de rest van je leven.

 

 

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes