film streaming complet

streaming HD

Gemeenschap

communie 2Het cisterciënzercharisma beleven we in gemeenschap: balans tussen samen en alleen zijn.

Slechts levende in de gemeenschap kunnen we alleen zijn, en slechts wie alleen kan zijn, kan in gemeenschap leven: beide horen bij elkaar en beginnen tegelijkertijd: met de roepstem van Jezus Christus (D.Bonhoeffer)

gertrudis jam

We zijn heel gewone mensen, aan elkaar gegeven, om samen God te zoeken, om één van hart en één van ziel te worden en alles samen te delen: gave en goed, tijd en plaats, kracht en onmacht.
Dit is een weg van confrontatie met jezelf, met je schaduw en die van anderen.

Het is ook een weg van inkeer en stilte, van loslaten van identificaties met valse en oppervlakkige beelden en zelfbeelden, om je ware gelaat – en dat van de ander – op te delven: te ontvangen van Christus, in het diepst van je hart, midden in de gemeenschap.

Bewaak uw hart met de grootste zorg want daar ligt de oorsprong van het leven. (Spreuken 4,23)

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes