film streaming complet

streaming HD

Charisma

Het cisterciënzercharisma wordt herkend aan het heel eigen en delicaat evenwicht tussen drie pijlers: lezing, gebed en arbeid.

De drie pijlers ritmeren de monastieke dag.

Lezing

tinelou script.1

foto :  Tinelou van der Elsken

Zoals ons lichaam voedsel nodig heeft om gezond te blijven, zo ook onze geest en onze ziel. Om onze verbondenheid met God en met elkaar te voeden, nemen we dagelijks tijd voor lezing. In de traditie spreken we van Lectio Divina (lezen van Gods Woord). Lezen met een hart dat ontvankelijk is, dat openstaat om zich te laten raken, ontwaakt en ingaat op die aanraking.

Het Woord wordt mee gedragen de dag door, meditatief, herhalend, ‘herkauwend’ (ruminare volgens de traditie): het wordt gewiegd in het hart. Dat proces vormt ons langzaam om.

Gebed

We verlangen ernaar te leven in het voortdurend bewustzijn van Gods aanwezigheid. Zalig de mens in wie het Woord is,die voor het Woord leeft, die door het Woord bewogen wordt.

(St.Bernardus van Clairvaux, Cisterciënzer)

Hiertoe wordt ons dagritme 7 keer onderbroken voor het gemeenschappelijk gebed (de Liturgie van De Getijden). In de traditie spreekt men van het Werk Gods – Góds werk aan ons, zijn Geest die in ons bidt én onze inzet voor het Rijk Gods -.

We zingen Gods lof in De Getijden en vertrouwen het lief en leed van de gehele Kerk en de mensheid toe aan de Aanwezige in ons midden.

Het middelpunt is het vieren van de Eucharistie, bron van eenheid en christelijk leven.

communiekring

Er is ook tijd en ruimte voor Persoonlijk Gebed en Meditatie. Rustend in het centrum van ons wezen ontmoeten we een wereld waarin alles op dezelfde wijze in zichzelf rust (Dag Hammerskjöld).

Arbeid

Zij zijn juist dan echte monniken als zij leven van het werk van hun handen. (uit de Regel van Benedictus)

1-002

We voorzien in ons eigen levensonderhoud. De traditie spreekt op de eerste plaats van handenarbeid omdat deze de geest vrij houdt om zich op de Ander te richten. Handenarbeid aardt de mens en houdt zo lichaam, geest en ziel in balans. Door onze arbeid dienen we elkaar en hebben we deel aan de scheppingsopdracht. Arbeid draagt ook bij tot onze persoonlijke en spirituele ontwikkeling.

Velen zoeken Jezus tijdens het gebed in de kerk…

onverwachts vinden zij Hem tijdens de arbeid. (Guerricus van Igny)

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes