film streaming complet

streaming HD

Boekbinderij

Wij beschikken over een volledig ingericht boekbind- en  restauratieatelier.

1q

Boekbinden is een ambacht dat al eeuwen lang in vele kloosters is uitgeoefend.

ribben
Ook wij staan in deze traditie en werken met veel liefde en zorg en in een toegewijde sfeer van stilte en gebed aan het behoud van ons papieren erfgoed.

Onze werkzaamheden bestaan uit;

  • Binden van tijdschriften

reeks boeken

  • (Her)binden van boeken

kapitaalband

  •  Binden van kranten
  •  Restauratie van oude boeken en kaarten

slecht boek

 

Voor een afspraak kunt u contact opnemen met:
Zr.Rafaël
Tel.: 026-4464886
e-mail: boekbindatelier@koningsoord.org

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes