Overweging

 
   palmzondag 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

God heeft de klare minne, die onbekend was,

doen verschijnen door zijn leven op aarde,

zijn leven waardoor Hij alle leven heeft verlicht,

daar het zijn klaarheid had van de minne.

Moge Hij u verlichten en u klaarte geven met

de klare klaarheid waarmee Hij voor Zichzelf klaar is

en voor al zijn vrienden en zijn naaste geliefden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes