Overweging

 
   palmzondag 2


 

 

 

 

 

 

 

Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer

houd Gij bij ons Uw intocht Heer

vervul het hart, dat U verbeidt,

met hemelse barmhartigheid. Gij zijt de gave Gods,

Gij zijt de grote Trooster in de tijd,

de Bron, waaruit het leven springt,

het liefdevuur, dat ons doordringt.

Gij schenkt Uw gaven zevenvoud;

o hand, die God ten zegen houdt,

o taal, waarin wij God verstaan:

wij heffen onze lofzang aan. Verlicht ons duistere verstand;

geef dat ons hart van liefde brandt,

en dat ons zwakke lichaam leeft

vanuit de kracht, die Gij het geeft. Verlos ons als de vijand woedt;

geef, Heer, de vrede ons voorgoed.

Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,

geen ongeval ons leven schaadt. Doe ons de Vader en de Zoon

aanschouwen in de hoge troon,

o Geest, van Beiden uitgegaan:

wij bidden U gelovig aan.

 

 

 

 

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes