Overweging

 
   palmzondag 2

 

 

Zien, Ons Pasen

 

Zien, echt zien is

bewogenheid van liefde

gegeven door de Liefde

genade, geschonken tot overgave in vrijheid.

Zien, echt zien is

zien wat-niet-te -zien- is

zien wat-is-gezegd

verkondigd in de Schriften

aangekondigd in wat gebeuren zal

een nieuw Verbond van Godswege

Christus, Ons Pasen

vervulling van Wet en Profeten.

Verrijzenis, onvoorstelbaar Ander Leven

door de dood getrokken

Christus, verborgen In God en wij met Hem.

Als we Hem volgen

ziende worden, o hartsgeheim

zoeken naar sporen, niet naar feiten.

Herinneringen laten gebeuren en zien

toen en nu liggen in elkaar

want God handelt in het hier en nu.

Zien, echt zien is

de leegte, het niets laten spreken

ruimte creëren voor het onmogelijke

mij laten overweldigen door de nabije-ongrijpbare Liefde

zichtbaar in een mensengestalte die mij tilt uit alledaagsheid

mij keert en keert tot overgave

aan het scheppingsfundament dat heet Begin en Einde

mij noemt bij name, opdat ik eindelijk zie ten volle.

 

 

 

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes