Nieuws

INFORMATIEBIJEENKOMST KONINGSAKKER OP 6 APRIL

Nu de lente aan het ontluiken is in de natuur rond onze abdij, nodigen wij u graag uit voor een informatiebijeenkomst over onze toekomstige natuurbegraafplaats Koningsakker. Deze ‘inloopbijeenkomst’ vindt plaats op vrijdagmiddag 6 april aanstaande en begint vanaf 15.00 uur. Alle belangstellenden voor de begraafplaats en betrokkenen bij de abdijgemeenschap zijn van harte welkom.

U kunt uw eigen programma samenstellen uit verschillende onderdelen die meerdere keren worden aangeboden. Ook als u later komt, hoeft u dus niets te missen! Landschapsarchitect Rudy Brons zal een toelichting geven op het ontwerp voor de natuurbegraafplaats.

Natuurlijk zijn zusters van de abdij beschikbaar voor informatie rond de plannen. En u kunt mee met een wandeling over het terrein. Om 17.00 uur vieren de zusters de Vespers in de abdijkerk. Ook daarvoor bent u van harte uitgenodigd. Rond 19.00 uur sluiten we de bijeenkomst af.

Deze informatiebijeenkomst maakt onderdeel uit van de procedure van de gemeente Arnhem om het bestemmingsplan voor het terrein te wijzigen. Na het definitieve groene licht van de gemeente kunnen we aan de slag om onze natuurbegraafplaats te realiseren.

Omdat we met de begraafplaats een nieuw natuurgebied ontwikkelen, hebben we nog geen definitieve planning. De begraafplaats moet – letterlijk – groeien!

Natuurlijk willen wij tijdens deze bijeenkomst niet alleen alle vragen beantwoorden maar ook uw reactie horen. Eventuele suggesties zijn eveneens welkom.

Zuster Julian, Abdis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kracht van het gezongen Woord

Een muzikale reis door de Bijbel

De Bijbel bruist van muziek

en is bron van veel muzikale composities.

We beluisteren verschillende muziekfragmenten

en benaderen muziek en zang

als plaats van Godsontmoeting.

30 april – 3 mei 2018

Deze dagen worden verzorgd door zr. Wendelien.

Informatie en inschrijven: gastenhuis@koningsoord.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mystiek en muziek bij Hadewijch 

Door het samen lezen, beluisteren en zingen van haar teksten en liederen proberen we meer te weten te komen over de persoon, leefwereld en spiritualiteit van deze Vlaamse mystica uit de 13de eeuw.

22-25 oktober 2018

Zrs. Hadewych en Wendelien

Informatie en inschrijving: gastenhuis@koningsoord.org

 

 

 

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes