Nieuws

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

God heeft een plan met jou

Meeleefdagen in Abdij Koningsoord

Denk je dat God jou misschien wel roept tot het religieuze leven, en wil je eens voelen wat het leven in het klooster met je doet? In het weekend van 17 tot 19 november kun je vrijblijvend kennismaken met leven van de zusters Trappistinnen van Abdij Koningsoord in Arnhem. Je leeft mee met de zusters op het ritme van het getijdengebed, en we nemen ruim de tijd voor bezinning, het uitwisselen van ervaringen, onderscheiding en persoonlijk gesprek met de novicenmeesteres.

Voor wie Vrouwen van 25 – 45 jaar die serieus gemotiveerd zijn om ons leven te ervaren.

Wanneer 17 – 19 november 2017, van vrijdagmiddag tot zondagmiddag.

Geïnteresseerd? Neem contact op met zuster Pascale via novicenmeesteres@koningsoord.org of 026 – 44 64 886.

Onze Lieve Vrouwe van Koningsoord is een Cisterciënzer monastieke gemeenschap. Het cisterciënzercharisma wordt herkend aan het heel eigen en delicaat evenwicht tussen drie pijlers: lezing, gebed en arbeid. De drie pijlers ritmeren de monastieke dag. Stilte en gebed vormen het hart van ons bestaan. Lees meer over onze gemeenschap en ons leven op www.koningsoord.org.

 

 

Tweede editie Nieuwsbrief Koningsakker

“Wij krijgen ook ontzettend veel positieve reacties uit de Trappistenwereld. Iedereen vindt het een origineel en verrassend plan en tegelijk volstrekt vanzelfsprekend. Het past bij ons monastieke leven.” Dat zegt zuster Julian, abdis van Koningsoord, in de nieuwste Nieuwsbrief van natuurbegraafplaats Koningsakker. Ook zuster Gertrudis vertelt waarom zij uitkijkt naar de komst van deze bijzondere begraafplaats. Het idee voor dit project is komen overwaaien uit de Verenigde Staten. Abt Joseph Wittstock van de Trappistenabdij in Virginia geeft een toelichting. Als vaste bezoekster van de Vespers in de abdijkerk legt Arianne Boon uit waarom deze plek van stilte en aandacht voor haar zo bijzonder is. “Het fijne is dat ik hier echt voor mijzelf mag komen”, aldus Arianne. De digitale Nieuwsbrief wordt toegezonden aan alle belangstellenden en is ook te vinden op de website www.koningsakker.nl. De Nieuwsbrief wordt in een beperkte oplage ook op papier uitgebracht.

Kardinaal Eijk geeft toestemming voor rooms-katholieke begraafplaats Koningsakker

De aartsbisschop van Utrecht, Willem Kardinaal Eijk heeft de zusters van abdij O.L. Vrouw van Koningsoord toestemming gegeven voor de inrichting en exploitatie van Koningsakker als een rooms-katholieke begraafplaats, conform de regels die voor alle katholieke begraafplaatsen in Nederland gelden. Abdis Julian Pieters van Koningsoord is heel blij met de ‘witte rook’ van de Utrechtse Maliebaan.

De zusters Trappistinnen van Koningsoord hebben enkele jaren geleden een groot perceel landbouwgrond aangekocht in de directe nabijheid van de abdij, in eerste instantie om daarmee een ‘stiltebuffer’ rond het klooster te creëren. Met het ontwikkelen van een (natuur)begraafplaats op de voormalige maisakkers zien de zusters ook mogelijkheden om een nieuwe inkomstenbron aan te boren. “We konden geen betere manier bedenken om op een eigentijdse manier maatschappelijk verantwoord te ondernemen en tegelijk aan te sluiten bij de eeuwenoude traditie van onze orde waarin het duurzaam omgaan met de natuur altijd een belangrijke plek heeft ingenomen”, aldus zuster Julian.

Katholiek

Omdat de zusters hechten aan een duidelijke scheiding tussen de natuurbegraafplaats en de abdijgemeenschap was aanvankelijk het idee om een algemene begraafplaats te beginnen. Zo is de abdijkerk niet beschikbaar voor uitvaartdiensten en ambiëren de zusters geen pastorale of liturgische activiteiten rondom de begraafplaats. In goed overleg met het aartsbisdom is besloten om de begraafplaats toch een katholieke signatuur te geven volgens de normen die gelden voor alle rooms-katholieke begraafplaatsen in de Nederlandse Kerkprovincie. Voor kardinaal Eijk was dat een belangrijke voorwaarde om toestemming te geven voor dit nieuwe initiatief. Dat gaat niet ten koste van het open karakter; ook niet-katholieken kunnen op Koningsakker een begraafplaats kopen.

Troost en inspiratie

Zuster Julian: “Door het constructieve contact met het aartsbisdom en de reacties van anderen hebben we gemerkt dat het toch vragen oproept wanneer wij de evidente katholieke identiteit van onze kloostergemeenschap niet expliciet doortrekken naar deze begraafplaats. Dat is nooit onze bedoeling geweest. Met de keuze voor Koningsakker als katholieke begraafplaats onderstrepen wij onze geestelijke verbondenheid met de overledenen en hun nabestaanden. In ons leven van gebed, stilte, werk en soberheid staat de verrezen Heer centraal. Ons geloof dat de dood niet het laatste woord heeft, kan voor alle bezoekers van Koningsakker troost, inspiratie en bemoediging bieden. Niet alleen voor katholieken maar ook voor andersgelovigen.”

Missionaire betekenis

Volgens kardinaal Eijk sluit het initiatief van de zusters van abdij Koningsoord goed aan bij de lange geschiedenis waarin kloostergemeenschappen een belangrijke rol hebben gespeeld bij het begraven van de doden en het gedenken van de overleden in gebed. “Deze natuurbegraafplaats vertaalt dat op een eigentijdse manier door ook duurzaamheid in het begraven te betrekken. Daarmee geven de zusters een concrete vertaling van de zorg om de Schepping, waartoe paus Franciscus in zijn encycliek Laudato Si oproept. Bovendien biedt dit de zusters een inkomstenbron waardoor hun aanwezigheid binnen het aartsbisdom veilig wordt gesteld. Contemplatieve kloosters zoals abdij Koningsoord zijn van onmisbare waarde voor ons bisdom. Deze begraafplaats versterkt de missionaire betekenis van deze monastieke gemeenschap voor de wereld waarin wij leven.”

 

 

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes