Nieuws

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

God heeft een plan met jou

Meeleefdagen in Abdij Koningsoord

Denk je dat God jou misschien wel roept tot het religieuze leven, en wil je eens voelen wat het leven in het klooster met je doet? In het weekend van 17 tot 19 november kun je vrijblijvend kennismaken met leven van de zusters Trappistinnen van Abdij Koningsoord in Arnhem. Je leeft mee met de zusters op het ritme van het getijdengebed, en we nemen ruim de tijd voor bezinning, het uitwisselen van ervaringen, onderscheiding en persoonlijk gesprek met de novicenmeesteres.

Voor wie Vrouwen van 25 – 45 jaar die serieus gemotiveerd zijn om ons leven te ervaren.

Wanneer 17 – 19 november 2017, van vrijdagmiddag tot zondagmiddag.

Geïnteresseerd? Neem contact op met zuster Pascale via novicenmeesteres@koningsoord.org of 026 – 44 64 886.

Onze Lieve Vrouwe van Koningsoord is een Cisterciënzer monastieke gemeenschap. Het cisterciënzercharisma wordt herkend aan het heel eigen en delicaat evenwicht tussen drie pijlers: lezing, gebed en arbeid. De drie pijlers ritmeren de monastieke dag. Stilte en gebed vormen het hart van ons bestaan. Lees meer over onze gemeenschap en ons leven op www.koningsoord.org.

 

 

Mystiek en muziek bij Hadewijch

 

Wie was  deze Vlaamse mystica uit de 13de eeuw en wat bezielde haar?

Een inleiding op haar leven en geschriften,

en het beluisteren en zingen van enkele

van haar Strofische Gedichten staan in deze dagen centraal.

23 – 26 oktober 2017

Door zr. Hadewych en zr. Wendelien Informatie en inschrijven: gastenhuis@koningsoord.org

volgeboekt

 

 

 

Koningsakker: een bijzondere natuurbegraafplaats.

Wij willen op de nabijgelegen voormalige maisakker van onze abdij een natuurbegraafplaats realiseren: Koningsakker. De exploitatie van de beoogde begraafplaats is bedoeld om in het levensonderhoud van de abdij te voorzien. Het is voor het eerst in Europa dat kloosterlingen met een dergelijke ‘duurzame onderneming’ beginnen. In het weekend van 17 en 18 december 2016 zijn we met de plannen voor het eerst naar buiten getreden.

Verenigde Staten

Wij waren al enige tijd aan het broeden op een goede bestemming voor het agrarische terrein, dat wij enkele jaren geleden aankochten. Een soortgelijk concept bij een Trappistenklooster in de Verenigde Staten bracht ons op het spoor om aan een natuurbegraafplaats te denken. Momenteel vormen de boekbinderij, een restauratieatelier en de abdijwinkel de belangrijkste inkomstenbronnen voor de abdij. Met het in bedrijf nemen van een natuurbegraafplaats bouwt de kloostergemeenschap aan een bredere financiële basis.

Groen hart

“Dit is de beste duurzame onderneming die we konden bedenken”, aldus zuster Julian. “De natuurbegraafplaats sluit naadloos aan op onze traditie. Trappisten leven graag dicht bij de natuur en hebben een hele ‘aardse’ spiritualiteit. Wij zijn kloosterlingen met een groen hart. Eeuwenlang hebben Trappisten in de frontlinie gestaan om nieuwe landbouwgronden te ontginnen. Nu geven wij agrarisch gebied terug aan de natuur. Bovendien komen wij hiermee tegemoet aan de groeiende behoefte bij veel mensen aan een meer ‘natuurlijke’ manier van begraven. Ons leven binnen de abdij en de stilte waarin wij werken en bidden, geeft nog een extra en unieke dimensie aan deze begraafplaats.”

Open karakter

De natuurbegraafplaats krijgt een open karakter en biedt een rustplaats aan iedereen die dicht bij de natuur begraven wil worden. Het plaatsen van urnen gaat eveneens tot de mogelijkheden behoren. Het toekomstige natuurgebied is vrij toegankelijk voor wandelaars. De beslotenheid van de abdij blijft bewaard. Zo is de abdijkerk niet beschikbaar voor het houden van uitvaartdiensten.

Koningsakker

Wij verwachten dat de natuurbegraafplaats onder de naam Koningsakker begin 2018 in gebruik kan worden genomen. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft onlangs positief gereageerd op de voorlopige plannen. Maar er moet natuurlijk nog heel veel uitgewerkt en besproken worden.

Speciale website

Voor meer informatie over de plannen rond de natuurbegraafplaats kunt u terecht op onze speciale website: www.koningsakker.nlU kunt zich hier ook aanmelden om bijvoorbeeld de Nieuwsbrief te ontvangen of het project te ondersteunen.

 

 

 

 

 

 

 

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes