Ingroeien in de gemeenschap

Doel van de monastieke weg is een groeiende omvorming van de persoon
tot gelijkenis met Christus door de werking van Gods Geest. (Ratio Institutionis)

IMGP3849

Roeping tot ons leven ontvang je in het diepst van je hart. Soms erkent men die aantrekking Gods heel intuïtief en helder,
maar soms ook niet en worstelt men jarenlang om tot onderscheid te komen. Voor een intrede en definitieve verbinding met onze gemeenschap gaat er een hele periode van kennismaking en toetsen van de roeping vooraf:

Zie toe of ze waarlijk God zoekt, …. (St.Benedictus)

  • bezoeken aan het gastenhuis en regelmatig gesprek met de novicenmeesteres en de abdis.
  • perioden van meeleven binnen het slot om het monastieke leven te proeven
  • bij aanvraag tot Intrede wordt een gebruikelijke procedure opgestart
  • als de kandidaat aanvaard wordt kan de intrededatum worden vastgesteld
  • bij intrede start de periode van het Postulaat; deze duurt minimaal een half jaar tot maximaal een jaar
  • na het postulaat kan de kandidaat het habijt van de Orde ontvangen: men spreekt van Inkleding en daarmee begint een nieuwe fase in de vorming: het  Noviciaat
  • na minimaal 2 jaar of maximaal 2,5 jaar kan men het verlangen te kennen geven om Tijdelijke Professie te mogen doen en wordt de procedure hiervoor opgestart; dit is een weg van groter engagement met de gemeenschap
  • na minimaal 3 jaar of maximaal 6 jaar tijdelijke professie en ingroei in de gemeenschap kan de tijdelijk geprofeste vragen om zich definitief te mogen engageren met de communiteit en wordt de gebruikelijke procedure voor de Plechtige Professie opgestart.

IMGP3846

 

Vorming gaat het hele leven door, zowel gemeenschappelijk als persoonlijk, doorheen de dagelijkse praktijk van het leven, de pastorale zorg van de overste en de aangereikte middelen waaraan men in deze tijd nood heeft.

De vorming, die steeds gefundeerd is op de Regel van Sint-Benedictus en het cisterciënzererfgoed,
benut de rijkdommen van bijbelse, patristische, liturgische, theologische en spirituele wetenschappen.
(Constitutie 58 van de Orde)

Ook de menswetenschappen helpen ons groeien in ons mens-zijn naar God toe.

IMGP3831

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes